Cách sử dụng Viên sủi Keto Slim như thế nào?

Ngày 01/10/2019 - Bởi Chan

Dược sĩ cảm ơn:

– Hoà tan trong 350ml nước

– Sử dụng 2 viên/ngày trước ăn 45 phút Tuỳ thuộc vào cơ địa khác nhau, số kí của khách có thể giảm từ 5 đến 7 kí/ 1 liệu trình.

Đa phần khách uống 1 hộp có thể giảm từ 2 đến 3 kí.