Chứng nhận chất lượng

Ngày 14/12/2020 - Bởi Chan

               BỘ Y TẾ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————                                                   —————————

Số: 01923/2019/ATTP-XNQC                          Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH HÀ

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà chung cư 2B-Vinata Towers số 289 đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0985695106                                  Fax:

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ:  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KETO SLIM

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: 10565/2019/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Quảng cáo tại hội nghị, hội chợ, trung tâm triển lãm

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

                                                                                        CỤC TRƯỞNG
                                                                                               (đã ký)
                                                                                    Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 02053/2019/XNQC